Q-Trans AB är ett speditionsbolag som har specialiserat sig på expresstransporter.

Trailertransport

Trailertransport

Vi tillhandahåller ett heltäckande transportsystem inom Europa genom ett nära samarbete med etablerade åkerier.

Trailertransport

  • Direktleveranser – stycke eller hela laster
  • Som hämtas och distribueras utan omlastning
  • Samlastning – tidtabellsbundet transportnät
  • Dörr – dörr för stycke och distributionsgods via terminalsystem
  • Specialtransporter och ADR transporter