Q-Trans AB är ett speditionsbolag som har specialiserat sig på expresstransporter.

Kvalitets- och Miljöpolicy

Miljöanpassade Transport

Jobbar ständig med förbättringar

Kvalitets- Och Miljöpolicy

Q-Trans AB är ett litet oberoende företag med stort kontaktnät och personlig service. Vi erbjuder kostnadseffektiva transportlösningar inom bil- flyg- eller sjötransporter. Genom vår tillgång till specialbilar med upphämtning sju dagar i veckan, dygnet runt erbjuder vi expresstransporter med leverans följande dag inom de flesta större orter i Europa.

Q-Trans AB ska utifrån våra egna resurser och förutsättningar arbeta för en högre kvalitet och bättre miljö.

Vi ska vara lyhörda till kundernas krav och förväntningar samt till förändringar i omvärlden och samtidigt, vid varje transporttillfälle, eftersträva att erbjuda tillförlitliga och effektiva tjänster.

Certifikat

ISO 9001:2015

Forwarding Agent for Import and Export goods.

ISO 14001:2015

Omtanke för oss innebär också att vi försöker minimera vår påverkan på miljön. Vår verksamhet är därför certifierad enligt standarden ISO 14001:2015.

För att uppnå detta arbetar vi på följande sätt:

  • Vi förvissar oss om att all personal är förtrogen med denna policy och är delaktiga i kvalitets- och miljöarbetet.
  • Vi involverar och utbildar personalen fortlöpande inom kvalitets- och miljöarbetet.
  • Vi håller oss à jour med gällande lagar och förordningar och ser till att lagkraven efterlevs.
    Genom dialog med våra kunder följer vi upp att våra tjänster utförs på rätt sätt, dvs. att godset levereras till rätt adress på utsatt tid och till utlovat pris.
  • Vi ställer krav på leverantörer och samarbetspartners på att arbeta aktivt med kvalitets-och miljöfrågor så att kvaliteten säkerställs och den negativa miljöpåverkan kontinuerligt minskar.
  • Vi utvecklar och marknadsför tjänster med hög kvalitet och goda miljöegenskaper.
  • Genom ett väl utvecklat informationssystem ger vi kunder och leverantörer snabba och korrekta svar.
  • Genom effektiv transportledning, leverantörskrav och miljöförbättringar i vår egen verksamhet förebygger vi miljöföroreningar.
  • Kvalitets- och miljöarbetet driver vi genom ett integrerat verksamhetsledningssystem