031-47 62 40
info@q-trans.com

Miljöanpassade transport

Jobbar ständig med förbättringar

Om Q-Trans Göteborg

Miljöpolicy

Q-Trans AB skall utifrån sina egna resurser och förutsättningar arbeta för en bättre miljö, och med utgångspunkt från våra egna, omvärldens och kundernas krav och förväntningar eftersträva att vid varje transporttillfälle erbjuda miljöanpassade tjänster. Q-Trans skall:

  • Förvissa oss om att all personal är förtrogen med denna policy och är delaktiga i miljöarbetet.
  • Hålla oss ajour med gällande lagar och förordningar inom miljöområdet samt se till att dessa efterlevs.
  • Förebygga föroreningar och ställa krav på leverantörer och samarbetspartners för att aktivt arbeta med miljöfrågor så att miljöpåverkan kontinuerligt minskar.
  • Utveckla och marknadsföra tjänster med goda miljöegenskaper.
  • Fortsätta med effektiv avfallshantering på kontoret.
  • Med övergripande och detaljerade mål ständigt sträva efter förbättring av miljön.
  • Involvera och fortlöpande utbilda personal på Q-Trans i miljöarbetet.

 

Q-Trans AB är certifierade enligt ISO 14001 (PDF)

Vill du boka en frakt eller ha svar på en fråga?