031-47 62 40
info@q-trans.com

Kvalitetspolicy

Vad det innebär

Kvalitetspolicy

Kvalitespolicy

Q-Trans AB skall erbjuda tjänster som på ett lyhört sätt motsvarar kundens krav och behov avseende tillförlitlighet, kostnadseffektivitet och information vilket innebär:

 • Att all personal är förtrogen och delaktig med denna policy.
 • Att ha engagerad och kompetent personal som kontinuerligt vidareutbildas.
 • Att genom väl fungerande trafik leverera gods till rätt adress på utlovad tid.
 • Att med flexibilitet och kunskap erbjuda kundanpassande logistik- och transportlösningar.
 • Att genom ett väl utvecklat informationssystem ge kunder och leverantörer snabba svar.
 • Att anlita underleverantörer som uppfyller våra uppställda kvalitetskrav.
 • Att fortlöpande följa utvecklingen inom transport- och logistikområdet och hålla sig ajour med förändringar i infrastruktur samt lagar och förordningar.

  Q-Trans AB är certifierade for Transportförmedling för
  import- och exportgods enligt ISO-9001-2008 (PDF)

Vill du boka en frakt eller ha svar på en fråga?